Späť

Doručovanie počas mimoriadnej situácie s koronavírusom

Milí naši zákazníci,

aktuálna situácia na Slovensku a vo svete týkajúca sa šírenia koronavírusu nás a prepravnú spoločnosť GLS, s ktorou spolupracujeme pri doručovaní Vašich objednávok núti pristúpiť k novým opatreniam, aby sme spoločne ochránili kuriérov, ktorí zostávajú v práci a doručujú zásielky napriek riziku, ktoré tým podstupujú na vlastnom zdraví.

Vo všeobecnosti by sme vás radi vyzvali k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov.

Radi by sme vás tiež požiadali, aby ste:

- za objednaný tovar zaplatili vopred (platobnou kartou, cez PayPal alebo bankovým prevodom) alebo v prípade dobierky využili platbu kartou u kuriéra. Eliminovaním nevyhnutného osobného kontaktu kuriéra s príjemcom sa výrazne znižuje možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľuje proces doručovania balíkov.

- si pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra.

- aby ste v prípade, že sa nachádzate v nútenej karanténe, o tejto skutočnosti informovali kuriéra ešte pred samotným doručením balíka.

- neadresovali balíky do zatvorených prevádzok, škôl, predajní, keďže takéto balíky nám prepravca vráti späť. V prípade, ak ide o doručovacie miesto, na ktorom sa napriek všeobecnej karanténe nachádzate a viete balík prevziať, je nevyhnutné aby ste na v objednávke uviedli svoje meno a mobilný telefonický kontakt, na ktorom vás kuriér bude vedieť zastihnúť v čase doručovania.

Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ktorá je našim zmluvným dopravcom aktuálnu náročnú situáciu neustále vyhodnocuje a pristupuje k potrebným opatreniam. Napriek veľkej snahe o zachovanie roky udržiavaných kvalitatívnych štandardov, však z uvedených dôvodov môže dôjsť k omeškaniu niektorých balíkov, za čo sa vopred ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

S pozdravom a prianím pevného zdravia

coolberry.sk team